Forskning

Vi har foretaget dybdegående og omfattende videnskabelige undersøgelser af Spraino for at sikre maksmimal sikkerhed og effekt. I samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet, Dansk Teknisk Universitet i Lyngby og internationale partnere er Spraino blevet testet i biomekaniske laboratorieforsøg. Her har vi genskabt de skæve landinger, som forårsager ankelskader for utallige atleter i Danmark og rundt omkring i verden. Resultaterne fra de biomekaniske modeller viste, at Spraino har en 100% succesrate i forebyggelse af ankeldistortioner ved suppinerede landinger. Derudover viste randomiserede cross-over-undersøgelser, at Spraino ikke kompromitterer præstationen under retningsskift med høj intensitet. 

Udover undersøgelser i kontrollerede laboratorieforhold, har vi testet Spraino klinisk i et randomiseret kontrolleret studie med flere end 400 deltagere fordelt på håndbold, badminton og basketball. Resultaterne viser, at Spraino nedsætter risikoen for non-kontakt ankeldistortioner. Derudover reduceres smerter i anklen, frygt for gentagne skader og skadestid med Spraino. 

Fagpersoner kan se en oversigt over vores videnskabelige forskning her: Research List

Privacy Preference Center