Ankelskader rammer de helt unge 

Pas på børnene i sporten 

Det er utrolig vigtigt, at børn bliver tidligt aktive i idrætsverdenen, så de forbinder motion med sjov og gode oplevelser. På denne måde lægges basen for en aktiv livsstil resten af livet, som giver sundere levevaner med færre sygdomme og skavanker. Desuden øges barnets øjeblikkelige livskvalitet, da han eller hun kan deltage i den sport, der er sjov og spændende. Derfor er det også afgørende at minimere skadesrisikoen for børn, da de befinder sig i den mest udsatte aldersgruppe, og den opgave er ofte overladt til forældrene. 

 

Foto- Dariusz Janiak

Fysisk aktivitet er vigtig! Minimer skadesrisikoen 

Det er utrolig vigtigt, at børn bliver tidligt aktive i idrætsverdenen, så de forbinder motion med sjov og gode oplevelser. På denne måde lægges basen for en aktiv livsstil resten af livet, som giver sundere levevaner med færre sygdomme og skavanker. Desuden øges barnets øjeblikkelige livskvalitet, da han eller hun kan deltage i den sport, der er sjov og spændende. Derfor er det også afgørende at minimere skadesrisikoen for børn, da de befinder sig i den mest udsatte aldersgruppe, og den opgave er ofte overladt til forældrene. 

Ankelskader rammer de helt unge   

Forskellige aldersgrupper kan være udsat for øget risiko for bestemte skader. Eksempelvis har studier på løbere indikeret, at ældre atleter har større risiko for overbelastningsskader, mens andre studier har fundet samme sammenhæng hos fodboldspillere. Kigger vi på ankelskader, lader det omvendte mønster til at gøre sig gældende. En flok britiske forskere har nemlig lavet en oversigt over risikofaktorer forbundet med ankelskader og afsløret, at yngre atleter har større risiko for at vrikke om og pådrage sig ankelforstuvninger end ældre atleter. Børn har den største risiko for at forstuve anklen efterfulgt af teenagere, mens voksne atleter har den laveste risiko.  

 Ankelskader er hyppige og kan udvikle sig til en kronisk tilstand 

En ankelforstuvning udgør i sig selv sjældent en alvorlig skade, men bivirkningerne kan være langsigtede og påvirke resten af livet. Op mod hver femte, der vrikker om, udvikler en kronisk tilstand, hvor anklen permanent føles løsere. Dette medfører, at risikoen for fremtidige ankelforstuvninger øges drastisk – og denne risiko øges yderligere, hvis ikke anklen får tid og forudsætninger for at hele efter skaden.  

Ankelforstuvninger er den mest udbredte skade i indendørsidræt, men de kan forebygges med Spraino, som mindsker risikoen for at få en ankelskade ved at minimere den påvirkende kraft på ankelleddet med op til 91%. Så vil du som forælder føle dig tryg ved at sende dine børn ned at spille eksempelvis badminton, håndbold eller volleyball i den lokale klub, er Spraino den perfekte løsning for dig.